Sponzori

Študentská rada Jedlíkova 5 (https://www.jedlikova5.sk/) - nákup dresov pre klub,
poplatok za štartovné, podpora ostatných kultúrno-zábavných akcií.
 
Jozef Mihalovič (https://www.futbal-eshop.eu/) - príspevok na dresy,
podpora pri nákupe športových potrieb.

 

T-klub (https://www.tklub.sk/) - zabezpečenie občerstvenia pre hráčov
po každom zápase a záverečných posedeniach.

 

Sponzorom patrí veľké poďakovanie !